RODO

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Bobrowski Sp. z o.o. ul. Tarcice 4, 80-718 Gdańsk. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zlecenia pomocy drogowej. Odbiorcami danych mogą być firmy ubezpieczeniowe i podwykonawcy. Dane będą przechowywane do czasu pełnego rozliczenia wykonywanej umowy, zlecenia pomocy drogowej. Informujemy o:

  1. prawie dostępu do Twoich danych,
  2. prawie do sprostowania Twoich danych,
  3. prawie do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawie do usunięcia Twoich danych,
  5. prawie do przeniesienia Twoich danych,
  6. prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  8. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym w celu prawidłowej realizacji umowy, zlecenia pomocy drogowej. Brak podania danych może skutkować odmową wykonania umowy, zlecenia pomocy drogowej.

Informujemy, że Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych. Wszelkich informacji można uzyskać pod adresem e – mail: bob.ja@wp.pl.